Zajęcia z psim terapeutą - dogoterapia

Dogoterapia, inaczej kynoterapia

Dogoterapia jest to metoda, która wspomaga procesy rehabilitacji oraz różnego rodzaju terapie dzieci i dorosłych. Wykorzystujemy do tego odpowiednio wyszkolonego psa. Zajęcia z udziałem psa mają przede wszystkim charakter edukacyjny, terapeutyczny oraz dodatkowo rekreacyjny. Pies nie widzi naszych wad i ułomności, akceptuje nas takimi jakimi jesteśmy, dlatego zajęcia dogoterapii przynoszą mnóstwo korzyści w szeroko pojętym rozwoju dziecka. Dzieci podczas zajęć uczą się akceptacji, pokonywania trudności i, co najważniejsze, własnych ograniczeń.

Zasady na zajęciach dogoterapii

Aby terapia była skuteczna oraz bezpieczna niezbędne jest przestrzeganie pewnych reguł:

dogoterapia - zasady

1 zasada

Podczas zajęć zawsze trzeba zachować zasady bezpieczeństwa. Nigdy nie pozostawiamy podopiecznych i psa bez nadzoru.

dogoterapia - zasady

2 zasada

Plan terapii zawsze ustalamy indywidualnie, w zależności od potrzeb podopiecznych w porozumieniu z rodzicami oraz pozostałymi specjalistami.

dogoterapia - zasady

3 zasada

Zajęcia z dogoterapii zawsze dostosowujemy do potrzeb i możliwości podopiecznego.

dogoterapia - zasady

4 zasada

Terapeuta zawsze musi brać pod uwagę dobrostan psa, dbać o jego zdrowie oraz czas i warunki pracy.

Cennik

Zajęcia grupowe

Skontaktuj się z nami!

Zajęcia indywidualne

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś zobaczyć jak wygląda dogoterapia?

Zapraszamy do kontaktu!

Nasz dogoterapeuta

Barry uwielbia zabawy na dworze!

Zapraszam do poznania mnie i do zaprzyjaźnienia!

Barry
Odtwórz wideo

Pytania:

Aby korzystać z dogoterapii wskazane jest posiadamie orzeczenia o niepełnosprawności i plan terapeutyczny, który ustalamy wspólnie z pozostałymi terapeutami.

Oczywiście, że tak, zapraszamy wszystkich chętnych! Dogoterapia jest również formą relaksu, zachęcamy do kontaktu.

Wszystko zależy od potrzeb podopiecznego i jego stanu zdrowia. Czasem już po pierwszych zajęciach widzimy pozytywne zmiany, ale dopiero długotrwała terapia przynosi pożądane efekty terapeutyczne.

Należy zabrać ze sobą dobry humor i nastrój!